Activiteiten in Arnhem

Op 22 maart 2018 is Henk Gerbrands, voorzitter van Stichting Kore, overleden. Als centrale en geÔnspireerde spreker kan hij niet worden vervangen en daarom zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd:

1. Ronald van Vierzen heeft het voorzitterschap overgenomen. Hij blijft secretaris en Christian Rombout blijft penningmeester.
2. Stichting Kore blijft het tijdschrift Kore uitgeven, want er is voldoende kopij voor de komende jaren
3. Stichting Kore sluit zich aan bij de activiteiten van de Antroposofische Vereniging in Arnhem (AViA)
4. In overleg nemen Stichting Kore en de AViA een aantal van elkaars aankondigingen over

Een compleet overzicht van de activiteiten die door de Antroposofische Vereniging in Arnhem worden georganiseerd, kunt u vinden in Spectrum 2018-2019 en is aan te vragen via een mail naar Mildred de Bock, of door te bellen naar 026-4437374

Voor informatie over antroposofische lezingen van Ronald van Vierzen, klik hier

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Stichting KoreDe volgende avonden worden georganiseerd door de Antroposofische Vereniging in Arnhem. Voor de overige activiteiten, lezingen en cursussen aldaar, zie Spectrum 2018-2019 en is aan te vragen via een mail naar Mildred de Bock, of door te bellen naar 026-4437374

Gedenkstonde in Arnhem

Moment voor de Gestorvenen op vrijdagavond 9 november
Iedereen is van harte welkom
Een avond, waarin we met warme aandacht stil staan bij onze dierbare gestorvenen
Al uw geliefde overledenen kunt u in uw hart op deze avond laten zijn
Kunst tilt op en brengt ons in verbinding met hen

Deze bijzondere Gedenkstonde vind plaats met de kunstzinnige medewerking van Chantal Heijdeman en Martine Meursing.
De euritmie door Martine en Chantal wordt begeleid door vioolspel en spraak van Manjo Joosten.
Dit alles wordt door een kleurenlichtspel van het glaswerk van glazenier Peter Vormer begeleid.
De avond wordt ingeleid door Ronald van Vierzen

Deze avond kan ons de gelegenheid bieden aan allen te denken, die op de een of andere wijze in de huidige wereld over de drempel zijn gegaan en hen daarbij dienstbaar te zijn in onze liefde voor hen. Na afloop is er ruimschoots gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

datum : vrijdagavond 9 november 2018
aanvang : 20.00 u - 21.30 u; inloop vanaf 19.30 uur
plaats : Parcivalschool, Zwanebloemlaan 4, 6832 HG Arnhem-Zuid
bijdrage : vrijwillig, met een minimum richtbedrag van Ä10,-
info/opgave : Mildred de Bock, of 026-4427374

Jaarfeestvieringen

MichaŽlviering
Frans Lutters leidt de avond in aan de hand van de voordrachten, die Rudolf Steiner gehouden heeft in 1923 in Arnhem. Deze drie voordrachten staan geheel in het teken van de opdracht en werking van MichaŽl.

datum : maandagavond 24 september 2018
aanvang : 20.00 u - 21.30 u; inloop vanaf 19.30 uur
plaats : Boeksalon boven boekhandel Hijman Ongerijmd, Grote Oord 15 (hoek met Jansstraat) Arnhem-Centrum
bijdrage : vrijwillig, richtbedrag Ä10,-
info : Margaret Dalman: 06-22457063

Kerstviering
Het kerstfeest wordt gevierd in het middernachtelijk uur, in de gewijde nacht, waarna de zon overdag haar kleinste boog aan de hemel maakt. Wat schuilt daar achter? Waaraan is die nacht gewijd? Wat is daar aan vooraf gegaan en aan voorbereid? Hoe kunnen we dat mysterie benaderen? We gaan daar samen over in gesprek.
De avond staat geheel in het teken van een zin- en sfeervolle Kerstviering. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.
AriŽlla Krijger, Pascal Obma en Mildred de Bock bereiden deze avond voor mede aan de hand van een Kerstvoordracht van Rudolf Steiner.

datum : dinsdagavond 18 december 2018
aanvang : 20.00 u, met inloop vanaf 19.30 uur
plaats : Therapeuticum Aquamarijn, Onder de Linde 21, Arnhem
info : Nelly Jaffri (026-443 0889), Mildred de Bock (026-4427374)
bijdrage : vrijwillig, richtbedrag Ä10,-


terug naar hoofdpagina