Agenda Stichting Kore in Arnhem

Antroposofische voordrachtenreeks: Esoterisch Christendom - Het Johannes-evangelie (deel 2)
Op de woensdagavonden gaan de voordrachten over het esoterische Christendom, dat zo broodnodig in de mensen moet ontstaan na het teloorgaan van de christelijke religie in deze tijd. Het esoterische Christendom vraagt van ons geen geloof, maar kennis van de geestelijke werelden, om zo te komen tot een ervaring van het Christuswezen om met Hem aan de verdere ontwikkeling van de Mensheid te werken. We zullen in de voordrachtenreeks de voordrachten van Rudolf Steiner over de evangeliŽn als uitgangspunt nemen.

spreker : Henk Gerbrands
datum : Gezien de gezondheidstoestand van de spreker is het nog niet bekend wanneer de voordrachten weer kunnen starten. Dit zal op de website bekend worden gemaakt. Wilt u per mail op de hoogte worden gehouden, stuurt u dan uw mailadres naar Stichting Kore
bijdrage : nog nader te bepalen
aanmelding : gewenst

Mocht u belangstelling hebben, neem dan contact op met Stichting Kore.

Jaarcursus 2017: De sociale driegeleding.
In het huidige denken en de wijze waarop de maatschappij is ingericht, vinden we nog steeds het dualisme, de tweegeleding. We kennen goed en kwaad, ergens voor zijn of tegen en in de digitale wereld heerst het binaire stelsel: er bestaan slechts twee toestanden, een 1 en een 0, aan of uit. Maar dit sluit niet aan bij de mens, die driegeleed is: (ether)lichaam, ziel en geest, want sinds het mysterie van Golgotha is er ook Ďhet middení, de plek waar de Christus te vinden is.
Na de Eerste Wereldoorlog bleek de tijd rijp voor Rudolf Steiner om te schrijven en te spreken over de wijze waarop de maatschappij ingericht zou moeten worden om aan te sluiten bij het drieledig mensbeeld. Het denken (geest) is hoog ontwikkeld en de wilskracht (het doen) enorm. Maar waar zien we het midden? Waar zien we dat wat we bedacht hebben in de geest, eerst verwarmd wordt in het hart (ziel), voordat we het uitvoeren met onze wil (lichaam)? In de Franse revolutie was er al een poging gedaan om de vrijheid, gelijkheid en broederschap ingevuld te krijgen door de overheid, de economie en het onderwijs.
De vrijheid is wat we nodig hebben in de geest, bv. het onderwijs, gelijkheid in het rechtssysteem en broederschap in de economie. Echter, in de praktijk blijkt dat de overheid de inhoud van het onderwijs bepaalt en dat we het streven naar vrijheid in de economie aantreffen. Hoe zou het zijn als geld dezelfde eigenschap krijgt als een product, nl. hoe ouder het wordt des te minder het waard wordt. Iedereen heeft recht op inkomen, maar alleen zoveel als iemand nodig heeft. Dit hoort los te staan van beroep en arbeid.
Zowel maatschappelijke als diep spirituele aspecten van de sociale driegeleding zullen in de voordrachten aan de orde komen.

voordrachten en cursusleiding : Henk Gerbrands
datum : Gezien de gezondheidstoestand van de spreker is het nog niet bekend wanneer de voordrachten weer kunnen starten. Dit zal op de website bekend worden gemaakt. Wilt u per mail op de hoogte worden gehouden, stuurt u dan uw mailadres naar Stichting Kore
bijdrage : E250,- voor 10 zondagen (inclusief thee/koffie) vooruit te voldoen. Bij wijze van uitzondering kan een betalingsregeling worden afgesproken.
Het cursusgeld is inclusief het abonnement op het Kore-blad.
aanmelding en informatie : Henk Gerbrands (e-mail aan Stichting Kore)

U bent van harte welkom in de Geffenstraat 2 in Arnhem.Antroposofische lezing
Naast het Kore-programma zijn er nog meer lezingen:

Gezondheid, ziekte, homeopathie en karma
Op maandagavond 19 maart 2018; 20:00 uur
In 'Het collectief van CW de Wierden', Hoekwierde 58, 1353 PD Almere-Haven

zie voor meer informatie lezingen van Ronald van Vierzen
terug naar hoofdpagina