Agenda Stichting Kore in Arnhem

Michaelsviering, Kerstviering, Paasviering
Er zullen geen openbare vieringen meer plaatsvinden bij Stichting Kore in Arnhem. Het vergt te veel inspanning van de inmiddels 82-jarige spreker.

Antroposofische voordrachtenreeks: Esoterisch Christendom - Het Johannes-evangelie (deel 2)
Op de woensdagavonden gaan de voordrachten over het esoterische Christendom, dat zo broodnodig in de mensen moet ontstaan na het teloorgaan van de christelijke religie in deze tijd. Het esoterische Christendom vraagt van ons geen geloof, maar kennis van de geestelijke werelden, om zo te komen tot een ervaring van het Christuswezen om met Hem aan de verdere ontwikkeling van de Mensheid te werken. We zullen in de voordrachtenreeks de voordrachten van Rudolf Steiner over de evangeliŽn als uitgangspunt nemen.
spreker : Henk Gerbrands
datum : woensdagavond 27 sep en 4 okt 2017, 20:15 uur
Na deze twee data wordt in overleg gekeken of er nog vervolgavonden komen
bijdrage : E20,- totaal of E12,- per avond
aanmelding : gewenst

Mocht u belangstelling hebben, neem dan contact op met Stichting Kore.

Jaarcursus 2017: De sociale driegeleding.
In het huidige denken en de wijze waarop de maatschappij is ingericht, vinden we nog steeds het dualisme, de tweegeleding. We kennen goed en kwaad, ergens voor zijn of tegen en in de digitale wereld heerst het binaire stelsel: er bestaan slechts twee toestanden, een 1 en een 0, aan of uit. Maar dit sluit niet aan bij de mens, die driegeleed is: (ether)lichaam, ziel en geest, want sinds het mysterie van Golgotha is er ook Ďhet middení, de plek waar de Christus te vinden is.
Na de Eerste Wereldoorlog bleek de tijd rijp voor Rudolf Steiner om te schrijven en te spreken over de wijze waarop de maatschappij ingericht zou moeten worden om aan te sluiten bij het drieledig mensbeeld. Het denken (geest) is hoog ontwikkeld en de wilskracht (het doen) enorm. Maar waar zien we het midden? Waar zien we dat wat we bedacht hebben in de geest, eerst verwarmd wordt in het hart (ziel), voordat we het uitvoeren met onze wil (lichaam)? In de Franse revolutie was er al een poging gedaan om de vrijheid, gelijkheid en broederschap ingevuld te krijgen door de overheid, de economie en het onderwijs.
De vrijheid is wat we nodig hebben in de geest, bv. het onderwijs, gelijkheid in het rechtssysteem en broederschap in de economie. Echter, in de praktijk blijkt dat de overheid de inhoud van het onderwijs bepaalt en dat we het streven naar vrijheid in de economie aantreffen. Hoe zou het zijn als geld dezelfde eigenschap krijgt als een product, nl. hoe ouder het wordt des te minder het waard wordt. Iedereen heeft recht op inkomen, maar alleen zoveel als iemand nodig heeft. Dit hoort los te staan van beroep en arbeid.
Zowel maatschappelijke als diep spirituele aspecten van de sociale driegeleding zullen in de voordrachten aan de orde komen.
De kosten voor de jaarcursus voor mensen die in september 2017 willen instappen, zullen naar rato berekend worden.

voordrachten en cursusleiding : Henk Gerbrands
datum : 9/4; 7/5; 11/6; 17/9; 8/10; 12/11 en 10/12/2017; 10:00 uur.
bijdrage : E175,- voor 7 zondagen (inclusief thee/koffie) vooruit te voldoen. Bij wijze van uitzondering kan een betalingsregeling worden afgesproken.
Het cursusgeld is inclusief het abonnement op het Kore-blad.
aanmelding en informatie : Henk Gerbrands (e-mail aan Stichting Kore)

U bent van harte welkom in de Geffenstraat 2 in Arnhem.


Antroposofische lezingen
Naast het Kore-programma zijn er nog meer lezingen, zie lezingen van Ronald van Vierzen

Schepping of Oerknal
- een antroposofische visie op het bijbelse scheppingsverhaal -

spreker: Ronald van Vierzen
datum : dinsdagavond 21 november 2017; 20:00 uur
plaats : Antroposofische Vereniging Tilburg, Therapeuticum De Linde, Cornelstraat 1, Tilburg
bijdrage : E5,-
aanmelding : gewenst, maar niet noodzakelijk
De lezing zal ook worden aangekondigd op http://www.antrovista.nlterug naar hoofdpagina