Agenda Centrum voor Klassieke Homeopathie en Kunstzinnige Activiteiten in Zoetermeer

Stichting Kore werkt samen met het Centrum voor Klassieke Homeopathie en Kunstzinnige Activiteiten in Zoetermeer. Op deze pagina vindt U de voordrachten en cursussen van dit centrum.


Jaarcursus 2019
In deze cursus worden de voordrachten uit De wereld van de gestrovenen van Rudolf Steiner (GA141, 157a, 182) behandeld
cursusleiding : Dick Gerbrands
datum : 10 zondagochtenden, elke laatste zondag van de maand. In het nieuwe jaar beginnen we op 27 januari 2019;10:00-12:15uur
kosten : E225,- voor de hele cursus
aanmelden : Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden bij Dick Gerbrands, tel.: 079-3422879
De cursus worden gehouden in Dorpsstraat 200, 2712 AR Zoetermeer.

Kunstzinnige activiteiten en cursussen

Cursus sluieren
Tijd: Zaterdag 12 januari, 9 februari, 16 maart, 13 april, 11 mei 2019, 10.00 uur tot 17.00 uur.
Het werk kan afgemaakt worden op 8 juni 2019.
Plaats : Uhlenbechstraat 1a, Voorburg
Kosten : voor de hele cursus 300,- euro incl. materiaal, koffie en thee en soep.
Aanmelding door overmaking van het bedrag op:
Triodos Bank – NL 97 TRIO 0254851630 t.n.v. B. Beck, Zoetermeer.

Meer informatie over andere cursussen en kunstzinnige activiteiten kunt u vinden op www.brigittebeck.nl

terug naar hoofdpagina