Agenda Centrum voor Klassieke Homeopathie en Kunstzinnige Activiteiten in Zoetermeer

Stichting Kore werkt samen met het Centrum voor Klassieke Homeopathie en Kunstzinnige Activiteiten in Zoetermeer. Op deze pagina vindt U de voordrachten en cursussen van dit centrum.


Jaarcursus 2017
In deze cursus worden de voordrachten uit Wegen naar Christus van Rudolf Steiner(GA131) behandeld. Hij hield deze 11 voordrachten in 1911.

cursusleiding : Dick Gerbrands
datum : 10 zondagochtenden, elke laatste zondag van de maand. Na de zomervakantie beginnen we op 24 september 2017; 10:00-12:15 uur
kosten : E205,- voor de hele cursus
aanmelden : Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden bij Dick Gerbrands, tel.: 079-3422879
De cursus worden gehouden in Dorpsstraat 200, 2712 AR Zoetermeer.

Sluieren cursus 2017
Het Sinterklaasfeest wordt nergens ter wereld gevierd zoals in Nederland! Het feest staat niet alleen in verbinding met Nicolaas, de bisschop van Myra, maar heeft ook zijn wortels die terugvoeren tot de Noorse God Wodan. De cursus bestaat uit 5 zaterdagen, ik vertel over het onderwerp aan het begin van de dag zodat we geïnspireerd aan de slag kunnen met de mooie heldere kleuren die bij dit lichtfeest horen.

Zaterdag 11 februari, 11 maart, 8 april, 6 mei en 30 september 2017

Tijd: zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats : Dorpsstraat 200 Zoetermeer. ingang tuin.
Kosten : voor de hele cursus 300,- euro incl. materiaal, koffie en thee en soep.
Aanmelding door overmaking van het bedrag op:
Triodos Bank – NL 97 TRIO 0254851630 t.n.v. B Beck Zoetermeer.
Eventueel op 21 oktober 2017 een afmaakdag. De kosten voor hiervoor bedragen 60 euro.

U kunt zich aanmelden door een mail naar: info@brigittebeck.nl

Meer informatie over kunstzinnige activiteiten kunt u vinden op www.brigittebeck.nlStichting Parzival

De mensen van het Centrum voor Klassieke Homeopathie en Kunstzinnige Activiteiten in Zoetermeer hebben een nieuw initiatief neergezet: Stichting Parzival.

Scholingsweg 2017: Ontwikkeling door Bewustzijn & Bewustzijn door Ontwikkeling

De onderwerpen zijn:
Het zevenledig mensbeeld
Karma en reïncarnatie
Biografie
De aarde ontwikkeling
Engelwerking
Concentratie en meditatie
Kunstzinnige oefeningen
Praktische oefeningen voor adem en lichaamsbeweging
Ronde tafelgesprekken
Sociale hygiëne

Docenten : Dick Gerbrands, Brigitte Beck, Jolanda Wichert, Erna Ammerlaan
Data : de data van de 10 zaterdagen worden nog nader bekend gemaakt

Meer informatie is te vinden op www.stichtingparzival.nl

terug naar hoofdpagina