Grondwaarheden uit de geesteswetenschap

Grondwaarheden uit de geesteswetenschap
Rob Gruben
Uitgeverij Nearchus C.V., Assen 2006
ISBN 90-73310-46-6; E 16,-; 156 pag.


"In ieder mens sluimeren vermogens die hem in staat stellen zich inzicht te verwerven in hogere werelden".
Met deze zin begon Rudolf Steiner zijn basiswerk De weg tot inzicht in hogere werelden.

Een langduringe en serieuze studie, het toetsen van de resultaten van deze study aan eigen levenservaringen en het louteren van moralitiet zijn, ook voor de schrijver van dit boek, de pijlers waarop geesteswetenschappelijk onderzoek berusten moet.

Dit boek gaat over thema's die van essentiŽel belang zijn om inzicht te krijgen in de mens als spiritueel wezen en zijn verhouding tot de geestelijke wereld, zoals:
- de gang van de mens in het leven na de dood
- het werken van engelen
- het vormen van karma
- de betekenis van Christus

Dit boek kunt u voor dezelfde prijs als in de boekhandel, aanschaffen bij Stichting Kore, tijdens activiteiten of consulten, of door E 16,- over te maken op gironr: 51.18.108 van Stichting Kore, Dijkstraat 84, 6828 JS Arnhem, onder vermelding van 'Grondwaarheden'. Het boek wordt dan bij u thuis bezorgd.

terug naar hoofdpagina