De Zonen van Hippokrates

inhoud

Dit boek verschilt wezenlijk van de meeste boeken over gezondheid, ziekte en/of homeopathie, omdat het ‘hoe' en het ‘waarom' centraal staan en omdat er een totaal nieuwe manier om tegen gezondheid en ziekte aan te kijken in wordt beschreven. De auteur zet de reguliere geneeskunde en de klassieke homeopathie op een structurele en fundamentele wijze naast elkaar. Hij probeert de mensen bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid aangaande gezondheid en ziekte. Daar men zelf kan beoordelen of een behandeling of medicijn, van welke aard dan ook, onderdrukt of geneest, wordt een bewuste keus mogelijk hoe men z'n kwalen laat behandelen. Er wordt op een nog niet eerder beschreven wijze ingegaan op de psyche van de mens, op de werkelijke oorzaak van besmetting en ziekte, op de twijfelachtige bescherming die vaccinatie tegen (kinder)ziekten biedt, op het interpreteren van (medische) statistieken, op de logica van de wetten van Hering, op het potentiėren van homeopathische middelen en de genezende werking ervan. De auteur schept duidelijkheid in de brei van ongenuanceerde uitspraken, schijndeskundigheid en misverstanden over de homeopathie en de bewijsvoering van de werking van de geneesmiddelen. Hij neemt de lezer aan het handje mee om hem op boeiende wijze en in voor iedereen begrijpelijke taal, uitleg te geven over deze onderwerpen en daarin schuilt ook de kracht van dit boek. De algemene opzet en de schat aan bronvermeldingen (uit medische vakliteratuur, wetenschappelijke publicaties en uit week- en dagbladen) maakt dit boek tot een gedegen naslagwerk en is daarom een must voor de homeopaat en zijn patiėnt, voor elke geļnteresseerde die zichzelf kritische vragen stelt over de reikwijdte van de reguliere geneeskunde en voor een ieder voor wie gezondheid, ziekte, behandeling en genezing na aan het hart liggen. Een werkelijk uniek boek dat de basis legt voor een nieuwe geneeskunde.

samenvatting

Het boek bestaat uit zes delen, elk met een eigen thema. Het eerste deel belicht de uitgangspunten die gehanteerd worden in de reguliere geneeskunde in vergelijking met die van de alternatieve geneeskunde. Er worden kwalijke gevolgen beschreven ten gevolge van het gebruik van sommige reguliere medicijnen en van (preventieve) behandelingen. De commerciėle belangen van de farmaceutische industrie worden belicht, waarna een visie volgt op de toekomst van de alternatieve geneeskunde.

In deel twee wordt aannemelijk gemaakt dat er, behalve een fysieke wereld, ook een onstoffelijke wereld bestaat. Argumenten om dit aan te nemen, worden o.a. aangedragen door het onverklaarbare gedrag en functioneren van mens en dier. Als dit gedrag en functioneren niet vanuit de stof te verklaren is, zou de verklaring wel eens buiten de stof te vinden kunnen zijn. Vandaar dat er een relatie wordt gelegd tussen de menselijke psyche en de onstoffelijke wereld. Door deze relatie kan er veel van het menselijk functioneren met betrekking tot gezondheid en ziekte begrijpelijk worden gemaakt.

Het derde deel houdt zich bezig met de begrippen gezondheid, besmetting, ziekte, behandeling en genezing. Daarbij wordt zowel het fysieke als het psychische deel van de mens betrokken, waardoor de genoemde begrippen in een nieuw daglicht komen te staan. De behandelingsprincipes isopathie, antipathie, allopathie en homeopathie worden met elkaar vergeleken. Er wordt aandacht besteed aan de gevolgen van het gebruik van antibiotica. Het geeft criteria aan om zelf te kunnen beoordelen of een behandeling echt geneest of dat er slechts symptomen worden onderdrukt.

De informatie die het publiek krijgt aangedragen vanuit de farmaceutische industrie en de medische wetenschap, en die vaak gebaseerd is op statistieken, kan soms behoorlijk gekleurd zijn. In deel vier wordt daarom aandacht besteed aan de misvattingen rond het inenten tegen kinder- en infectieziekten. Er wordt met feitenmateriaal gewezen op de risico's en gevaren die vaccinatie met zich mee kan brengen. Er wordt tevens aangetoond (in deel vijf) hoe er met (medische) statistieken gemanipuleerd kan worden.

Bij het lezen van boeken over homeopathie valt het op dat het waarom achter deze geneeskunde meestal weinig aandacht krijgt. Waarom zijn de verschillen tussen de reguliere geneeskunde en de klassieke homeopathie zo fundamenteel? Waarom werkt de homeopathie zoals ze werkt? Aan het beantwoorden van deze vragen wordt veel aandacht besteed in deel zes. De bewijsvoering rond de werking van homeopathische middelen wordt besproken en zelfs het onderwerp euthanasie wordt niet geschuwd.

In de nabeschouwing wordt getracht de reguliere geneeskunde en de klassieke homeopathie elk een plaats te geven.

terug naar De Zonen van Hippokrates