De homeopathie als kans

een beschouwing vanuit een antroposofische achtergrond

Inhoudsopgave

* Is homeopathie wel alternatief?
* Het omgaan met homeopathische ervaringen
* Homeopathie en Antroposofie
* Toelichting
* Bronvermelding
* Biografie

Inleiding

Waarom zou je een homeopathische behandeling aan moeten grijpen als kans? Een kans op wat? Een kans om beter te worden? Wat maakt het nu uit of je beter wordt door reguliere medicijnen of door homeopathische geneesmiddelen? Als je maar van je klachten afkomt.
Zonder al te diep in te gaan op de wijze waarop de reguliere geneeskunde en de (klassieke) homeopathie omgaan met letsels, acute en chronische ziekten, is in drie hoofdstukken een poging gedaan om aan te geven dat het wel degelijk uitmaakt op welke wijze ziekten worden behandeld. Hoeveel waarde er aan de verschillen wordt gehecht, is natuurlijk persoonsafhankelijk. Elk hoofdstuk beschouwt 'de homeopathie als kans' vanuit een eigen invalshoek.
In de loop van de hoofdstukken verschuift het accent van de fysiek-functionele aspecten, via de meer emotionele, naar de mentale en individuele aspecten van een reguliere resp. (klassiek) homeopathische behandeling.

Voorkennis van de homeopathie en/of de antroposofie is niet noodzakelijk.

Bij 'Bronvermelding' worden boekjes aanbevolen die de geinteresseerde lezer verder kunnnen helpen.

terug naar Brochures