Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP)


Deze vereniging is opgericht door een groep mensen die ervaring hebben opgedaan met negatieve gevolgen van vaccineren. Deze ervaring is opgebouwd vanuit hun beroep, als ook vanuit eigen ondervinding als ouder. Hierbij bleek dat er weinig gehoor was vanuit het reguliere medische circuit op al hun vragen. Dit mondde uit in de behoefte meer te willen weten over de risicoís van het vaccineren en om deze kennis aan een breder publiek bekend te maken. Om hieraan te voldoen is de NVKP opgericht in augustus 1994. De vereniging staat los van welke levensbeschouwelijke richting dan ook en staat open voor iedereen met vragen en problemen rond vaccinatie.

Op deze wijze introduceert de NVKP zich in een informatiebundel over vaccinaties en vaccinatie-gevolgen. Wellicht zult u hierbij de wenkbrauwen fronsen: "risicoís van het vaccineren?", "negatieve gevolgen?". Vaccinatie is toch een door de overheid aanbevolen en door de medische wereld gepropageerde, veilige methode om kinderziekten te voorkomen?
Er is de laatste jaren nogal wat literatuur verschenen, juist ook vanuit de regulier medische hoek, waaruit blijkt dat het inenten tegen besmettelijke ziekten en kinderziekten helemaal niet zo goed beschermt tegen het krijgen van die ziekten als in het algemeen wordt aangenomen. Bovendien blijken er gevaren te kleven aan vaccinatie, zowel op de korte als op de langere termijn.
Een greep uit de honderden voorbeelden:

- Praktisch alle besmettelijke ziekten en kinderziekten, en ook de bijbehorende sterfgevallen, waren al fors aan het afnemen voordat er tegen die ziekten werd ingeŽnt. Die trend heeft zich na het invoeren van het vaccineren gewoon doorgezet [1].
- Het inenten blijkt lang niet altijd het opwekken van antistoffen tot gevolg te hebben en aan de andere kant blijkt de aanwezigheid van antistoffen nauwelijks een garantie te zijn dat je de bijbehorende ziekte niet krijgt [2].
- In Duitsland neemt het aantal gevallen van kinkhoest af, terwijl er daar nauwelijks tegen kinkhoest wordt ingeŽnt. In Nederland neemt het aantal gevallen juist toe, ondanks de massale inenting er tegen [3].
- In Amerika sterven er per jaar minimaal 1000 baby's aan de DKT-inenting (Difterie-Kinkhoest-Tetanus), terwijl er 12.000 per jaar blijvende schade door oplopen [4].
- Vanaf het moment dat Japan de minimum leeftijd voor vaccinatie optrok naar 2 jaar, is in dat land het cijfer van zuigelingensterfte/wiegendood als een komeet omlaag gedoken, van de 13de plaats naar het laagste ter wereld [5]. Toen Japan weer is gaan inenten op de leeftijd van 2 maanden nam dat aantal weer snel toe tot het oude niveau.
- De laatste jaren blijken alle gevallen van polio in Amerika direct het gevolg te zijn van polio-vaccinaties [6].
- Veel van de onderzoeken wijzen uit dat vaccinatie op jonge leeftijd de oorzaak kan zijn van chronische ziekten op latere leeftijd en zelfs kanker en AIDS wordt hiermee in verband gebracht [1] [7].

De NVKP is dus niet voor niets opgericht. De doelstellingen van de vereniging zijn:

* Eenieder in staat stellen om een reŽle eigen keuze te maken over het wel of niet vaccineren en tegen welke ziektes
* Het steunen van hen die problemen hebben gekregen door vaccinaties en het informeren over behandelingsmogelijkheden van vaccinatieschade
* Het steunen van hen die ervoor kiezen hun kinderen niet of gedeeltelijk te laten vaccineren
* Het registreren van gezondheidsschadelijke effecten van vaccinaties, met name het vastleggen van de verhalen van ouders over de gevolgen van vaccinaties bij hun kinderen
* Het zoeken naar alternatieven voor vaccinaties
* Het streven naar maatschappelijke erkenning

De NVKP verstrekt op aanvraag folders over difterie, kinkhoest, tetanus, polio, mazelen, rode hond, de bof en hersenvliesontsteking (type HIB). Vier maal per jaar verschijnt het tijdschrift Kritisch Prikken, waarin de lezer een schat aan informatie krijgt aangeboden. Het lidmaatschap is een aanrader voor (aanstaande) ouders. Voor wie meer informatie wil, kan terecht bij:

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken
Postbus 1106
4700 BC Roosendaal
Tel.: 0900-2020171
e-mail: info@nvkp.nl
website: www.nvkp.nl

Zowel Stichting Kore als de NVKP bevelen het boek De Zonen van Hippokrates sterk aan. Het is in goed leesbare en heldere taal geschreven en het is het enige Nederlandstalig werk dat de problemen rond vaccinatie vanuit een breed perspectief beschrijft. Het vermeldt vele gedocumenteerde voorbeelden en geeft de lezer tevens inzicht in de verschillende benaderingswijze van ziekte, gezondheid en behandeling.

Bronvermelding
1a Vaccinatie en Immunisatie - gevaren, misvattingen en alternatieven
Dr. Leon Chaitow
Uitgeverij Ankh-Hermus BV, Deventer, 1993
1b Het ontstaan van AIDS in het licht van de homeopathie
George Vithoulkas
Uitgeverij Elmar BV, Rijswijk 1989
1c Wat artsen je niet vertellen
Lynne McTaggart
Uitgeverij Lemniscaat, Rotterdam 1999
1d Vaccinatie - het einde van een mythe
Dr. Viera Scheibner
Uitgeverij Lemniscaat, Rotterdam 2000
2 Zie 1c pag. 155-157
3 Kinderziekten
Dr. A. van Bree - Antroposofisch arts
Verslag van de lezing 'Kinderziekten' gehouden op 31 januari 1995 in Nijmegen
Nieuwsbrief Hypericon nr. 88
4 DPT: A Shot in the Dark
Dr. Harris L. Coulter + Barbara Fisher-Loe
Uitgeverij Harcourt-Brace-Jovanich, 1984
5 Vaccinatie - Het failliet van een mythe (pag. 87)
Desiree L. Kaldewaay-RŲver
Ortho Immunologie, 2 april 1997
6a Zie 1a pag. 126
6b Zie 1c pag. 183-184
7 Vaccination, Social Violence and Criminality: The Medical Assault on the American Brain
Harris L. Coulter
North Atlantic Books, Berkeley, California 1990
Centre for Empirical Medicine, Washington, D.C. 1990

Ronald van Vierzen

terug naar Artikelen