Ronald van Vierzen

biografie


Ronald Marius van Vierzen, geboren op 25 mei 1951 te Den Haag, studeerde af aan de afdeling Elektrotechniek van de Technische Universiteit Delft, na een ongebruikelijke studieweg via de Lagere, Middelbare en Hogere Technische School. Hij startte in de 'high tec'- industrie als chip designer en heeft zich in de loop van de jaren met zowel produktontwikkeling, met produktkwaliteit en kwaliteitssystemen, als met projectmanagement bezig gehouden.
In de loop van zijn carrière kreeg hij klachten die binnen de reguliere geneeskunde niet konden worden genezen. Op zijn zoektocht naar genezing ontmoette hij een klassiek homeopaat, die hem wel van zijn klachten af hielp. Tevens maakte hij kennis met de antroposofie die een grote rol in zijn leven is gaan spelen. Mede vanwege zijn studie en technische inslag is hij geïnteresseerd in het waarom achter de dingen en dat gold dus ook voor de werking van de klassieke homeopathie. Hij volgende daartoe bij Stichting Kore een verkorte opleiding van anderhalf jaar die was toegespitst om in acute gevallen zelf homeopathische middelen te kunnen inzetten (letsels, verstuikingen, verkoudheden, griep, ontstekingen, maag- en darmstoornissen, enz.). Door die opleiding werd het duidelijk dat het inzicht in ziekte, genezing en gezondheid en in de werking van de homeopathie aanzienlijk vergroot kon worden door er vanuit antroposofische inzichten naar te kijken. Een gedeelte van dat inzicht is verwerkt in zijn boek 'De Zonen van Hippokrates' (1998, 3de druk in 2005) en in de brochure 'Homeopathie als Kans' (1998).
Sinds 1996 is Ronald redacteur van het tijdschrift Kore waarin hij nog steeds publiceert.
N.a.v. een uitvoering van "Die Schöpfung" van Joseph Haydn in februari 2003 in Nijmegen werd een lezingencyclus georganiseerd in de aula van de KU-Nijmegen, met als doel de schepping te belichten vanuit de theologie, de muziekologie, de kunstgeschiedenis en de antroposofie. Ronald werd gevraagd deze laatste inhoud te geven. Sindsdien is hij te vinden in het voordrachtencircuit met onderwerpen waarmee hij zijn passie uitdraagt, nl. om vanuit de antroposofie een brug te slaan tussen spiritualiteit en natuurwetenschap.

terug naar Publicaties van Ronald van Vierzen
terug naar Brochures
terug naar De Zonen van Hippokrates
terug naar Lezingen van Ronald van Vierzen
terug naar hoofdpagina