Lezingen van Ronald van Vierzen

1: Schepping of Oerknal?

2: De Gulden Snede en het Oneindige

3: Gezondheid, ziekte, homeopathie en karma


Waarom deze lezingen?

In deze onzekere tijden waarin overheidsmaatregelen dwingend opgelegd kunnen worden, bestaat het risico dat geplande bijeenkomsten, lezingen, workshops en cursussen afgelast moeten worden. Daarom kunt u zich het beste abonneren op de nieuwsbrief van Stichting Kore (aan te vragen d.m.v. een mail naar info@kore.nl), of deze website regelmatig raadplegen.

1: Schepping of Oerknal?

Genesis, wetenschap en Joseph Haydn

Het bijbelse scheppingsverhaal en de natuurwetenschappelijke vizie (oerknal + evolutie) over het ontstaan van aarde en mensheid zijn door veel mensen lijnrecht tegenover elkaar gezet. Uit deze lezing zal blijken dat dit onterecht is. Als de vertaling van het allereerste vers van de Bijbel moet zijn: 'In den beginne scheidde (i.p.v. schiep) God de hemel en de aarde', dan blijken de natuurwetenschappelijke ideee"n goed te passen in de periode voordat de Bijbel begint.
Het uitgangspunt van de natuurwetenschap dat alles vanuit de materie te verklaren moet zijn, sneuvelt als we d.m.v. het denken de fundamentele stap maken dat de mens, behalve zijn fysieke lichaam, ook nog onstoffelijke, geestelijke wezensdelen moet hebben, die in een specifieke volgorde geschapen zijn. In diezelfde volgorde zijn de elementen vuur, lucht, water en aarde ontstaan. Voor de pauze luisteren we naar 'de voorstelling van de chaos' uit 'die Scho"pfung' van Joseph Haydn, waaruit blijkt hoe gei"nspireerd Haydn is geweest, omdat deze muziek perfect past in de opgebouwde inzichten over de schepping.
Bij het bespreken van de zes scheppingsdagen blijkt dat er in de oorspronkelijke tekst helemaal niet over dagen wordt gesproken. Tevens wordt duidelijk waarom in Genisis 2 het net lijkt alsof de hele schepping dunnetjes wordt overgedaan. Vervolgens worden deze inzichten over de schepping vergeleken met de oerknal- en evolutietheorie waarbij de overeenkomsten verbazingwekkend zijn en de verschillen pijnlijk. Als afsluiting volgt een lied uit 'die Scho"pfung' waarin Adam en Eva God danken voor de schoonheid van Zijn schepping.
Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Eerstvolgende lezing op:
Nog geen nieuwe datum gepland

Deze lezing is eerder gehouden op
9 december 2022: Sijthoff-Leiden, Doezastraat 1b, Leiden; gemengd publiek
6 januari 2020: Parcivalschool, Zwanebloemlaan 4, 6832HG Arnhem; Antroposofische Vereniging
31 oktober 2018: Oosterhoeve-zorgboerderij, IJselsingel 1, Den Bosch; Antroposofische Vereniging
21 november 2017: Therapeuticum De Linde, Cornelstraat 1, Tilburg; Antroposofische Vereniging
9 november 2015: Sijthoff-Leiden, Doezastraat 1b, Leiden; Antroposofische Vereniging Leiden
16 januari 2015: Sijthoff-Leiden, Doezastraat 1b, Leiden; gemengd publiek
27 oktober 2014: Theosofische Vereniging, Laan van Meerdervoort 1A, Den Haag
2 april 2013: Theosofische Vereniging, Proveniersstraat 9B, Rotterdam
9 december 2012: Het Kruispunt (Protestantse Kerk), Schoolstraat 2, Voorschoten; protestantse gemeente
1 november 2012: Studiecentrum voor Antroposofie in de Vrije School 'de Vuurvogel', Zoetermeer
17 november 2011: Stichting Culturele Raad Wateringen, Hofboerderij, Wateringen; gemengd publiek
17 februari 2011: Studiecentrum voor Antroposofie, Den Haag
5 november 2009: Centrum Osira, Homeopathie en Antroposofie, Almere Haven
1 december 2005: Studiecentrum voor Antroposofie, Den Haag
mei 2005: Aula van de Scholengemeenschap Maarten van Rossum, Arnhem; gemengd publiek
3 februari 2005: De Witte Bergen, Eemnes (groep homeopaten en antroposofen)
10 februari 2003: Aula van de Katholieke Universiteit Nijmegen (1 van de 4 lezingen n.a.v. de uitvoering van Die Scho"pfung van Jozef Haydn); gemengd publiek

Mocht u interesse hebben om deze lezing bij u in de buurt georganiseerd te krijgen, neem dan contact op met Ronald van Vierzen via Stichting Kore


2: De Gulden Snede en het Oneindige

de relatie tussen de meetkunde en de geestelijke wereld

De Gulden Snede is een heel specifieke verhouding van twee afmetingen die in veel kunstwerken is toegepast. Wat maakt die verhouding zo specifiek? Een korte reis door de kunstgeschiedenis leert dat de Gulden Snede al ver voor onze jaartelling bekend was. Door wie of wat hebben de grote meesters in de kunst zich laten inspireren? Wat is het werkelijke geheim achter de Gulden Snede?
Pythagoras liet zijn leerlingen zelf deze verhouding uitrekenen. Daarna moesten ze de natuur bestuderen op zoek naar die Gulden Snede, die toen nog niet zo genoemd werd. Bij zo'n ontdekking ervoeren die leerlingen een diep spiritueel gevoel. Er komen vijf geheimen achter de gulden snede ter sprake, die allemaal uitingen blijken van kosmische wijsheid en een noodzakelijke wetmatigheid.
Daarna komen de cirkel en de driehoek aan bod, waarbij opnieuw de verhouding van twee afmetingen ter sprake komt. De verhouding van twee evenwijdige lijnen levert daarbij een probleem op, want die 'snijden elkaar in het oneindige'. Verschillende wiskundigen uit het verleden hebben geworsteld met dit frustrerende, duizelingwekkende begrip oneindig. Echter, deze worsteling legt een relatie met de geestelijke wereld bloot en levert aanwijzingen op voor het bestaan van een voorgeboortelijk leven, waardoor zelfs het principe van reïncarnatie uit de meetkunde is af te leiden.
Meetkundige voorkennis is niet vereist. Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Eerstvolgende lezing op:
Nog geen nieuwe datum gepland

Deze lezing is eerder gehouden op
30 januari 2023: Theosofische Vereniging Arnhem, Rozet: Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem, gemengd publiek
6 mei 2021: Vereniging Integrale Bio-Logische Architectuur (VIBA), Veemarktplein 41, Utrecht, groep architecten
14 oktober 2019: Theosofische Vereniging, Laan van Meerdervoort 1A, Den Haag
23 januari 2015: Sijthoff-Leiden, Doezastraat 1b, Leiden, gemengd publiek
1 april 2014: Theosofische Vereniging, Proveniersstraat 9B, Rotterdam
1 december 2013: White Eagle Lodge Den Haag, Laan van Meerdervoort 1A, Den Haag
28 oktober 2013: Theosofische Vereniging, Laan van Meerdervoort 1A, Den Haag
18 oktober 2012: Stichting Culturele Raad Wateringen, Hofboerderij, Wateringen; gemengd publiek
6 maart 2012: Studiecentrum voor Antroposofie in de Vrije School 'de Vuurvogel', Zoetermeer
11 maart 2012: Antroposofische Vereniging in de Gelmerhof, Appelscha
28 maart 2011: Antroposofische Vereniging in 'Huize Thomas', Rotterdam
25 november 2010: Centrum Osira, Homeopathie en Antroposofie, Almere Haven
9 november 2010: Studiecentrum voor Antroposofie, Den Haag
15 september2010: Stichting Kore, Centrum voor Homeopathie en Antroposofie, Arnhem

Mocht u interesse hebben om deze lezing bij u in de buurt georganiseerd te krijgen, neem dan contact op met Ronald van Vierzen via Stichting Kore


3: Gezondheid, ziekte, homeopathie en karma


De reguliere medicus en de klassiek homeopaat behandelen vanuit verschillende uitgangspunten. Beide streven ze er naar om een zieke weer gezond te maken, maar wat is gezondheid? Wat is het verschil tussen een zieke en een ziekte? Waarom zijn we ziek? Hoe kun je herkennen of een behandeling werkelijk geneest of slechts symptomen onderdrukt, want in beide gevallen ben je van je klachten af. Het 4-ledig mensbeeld. Er zijn vier behandelingsprincipes: isopathie, antipathie, allopathie en homeopathie. Hoe en waarom werkt homeopathie? De eeuwige strijd rond de bewijsvoering. De relatie tussen (aanleg voor) ziekte en karma. Kun je behandelen tegen het karma van een zieke in?
Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Eerstvolgende lezing op:
Nog geen nieuwe datum gepland


Deze lezing is eerder gehouden op
19 maart 2018, Het collectief van CW de Wierden, Hoekwierde 58, Almere-Haven; antroposofen en homeopaten
24 april 2017, Theosofische Vereniging, Laan van Meerdervoort 1A, Den Haag
28 maart 2017, Theosofische Vereniging, Proveniersstraat 9B, Rotterdam

Mocht u interesse hebben om deze lezing bij u in de buurt georganiseerd te krijgen, neem dan contact op met Ronald van Vierzen via Stichting KoreVoor meer informatie over Ronald van Vierzen, zie biografie en overzicht publicaties

terug naar hoofdpagina