Tijdschrift Kore

Stichting Kore brengt twee maal per jaar het tijdschrift 'Kore' uit. Begin september voor het najaarsprogramma en begin januari voor het programma voor de winter en het nieuwe voorjaar. Op die momenten zijn vaak nog niet alle activiteiten waarvan wij u op de hoogte willen stellen (bijeenkomsten, lezingen, vieringen, workshops en cursussen) bij ons bekend. Om van de laatste stand van zaken op de hoogte te blijven, kunt u zich daarom het beste abonneren op de nieuwsbrief van de Stichting Kore, aan te vragen door het sturen van een e-mail naar info@kore.nl. Voor actuele informatie kunt u ook de website raadplegen: www.kore.nl

U kunt zich abonneren op het tijschrift Kore door minimaal E 15,- per jaar over te maken op banknummer NL55 INGB 000 5118108 van Stichting Kore, Delfzijlstraat 16, 6835CP Arnhem, onder vermelding 'Bijdrage tijdschrift Kore 20xx (graag jaartal invullen)'. Daar er op de bankafschriften geen adres vermeld wordt, zouden we graag uw volledige adres per e-mail ontvangen, anders weten we niet waar het blad naar toe gestuurd moet worden.
Nazendingen oude uitgaven: E6,- per tijdschrift.
We verzoeken u dringend om het abonnementsgeld voor 2023 voor half december 2022 over te maken, dan weten we hoeveel exemplaren er gedrukt moeten worden.

Voorjaar 2023
Begin januari zullen de abonnementhouders het nieuwe Kore ontvangen

Hierbij treft u de vooraankondiging van de najaarsuitgave van het Kore-tijdschrift aan.

* Naast een belangrijke mededeling van Ronald van Vierzen vanuit het bestuur, vindt u in deze uitgave twee impressies van de Goetheanum zomerweek die in juli 2022 in Zeist gehouden werd. Folkert Brugman legt in zijn bijdrage de nadruk op het metamorfose-principe dat we onder andere in de kapitelen van het eerste Goetheanum konden terugvinden. Nicoline de Vreede geeft een prachtige beschrijving van de glasvensters uit het eerste Goetheanum. Omdat de kleur daarbij zo belangrijk is, hebben we bij wijze van uitzondering besloten dit nummer in kleur uit te geven.

* Daarnaast is er in deze uitgave een artikel opgenomen van Rob Gruben over de betekenis die begraven en cremeren hebben op en voor Moeder Aarde. In deze tijd, die bol staat van allerlei berichten over milieu en klimaat, is het verhelderend te zien dat ook de geestgesteldheid van de mens bij diens overlijden van enorme invloed is op het wel en wee van onze planeet.

* En tot slot de rubriek ‘Activiteiten’ met daarin aankondigingen van lezingen en andere activiteiten.

* De plaatsing van artikelen valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Kore. De auteurs blijven verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikelen.

* Een e-mail naar info@kore.nl met 'adressenbestand Kore' als 'onderwerp' is voldoende om een aantal malen per jaar een vooraankondiging en nieuwsbrief te ontvangen. Mocht u van e-mail adres veranderen, ontvangen wij daarvan graag bericht.

* Meer informatie is te vinden in de agenda van Stichting Kore in Arnhem

* Voor de lijst met homeopaten met een antroposofische achtergrond wordt verwezen naar Homeopaten en Praktijken

* De agenda van het Centrum voor Klassieke Homeopathie en Kunstzinnige Activiteiten in Zoetermeer en andere plaatsen

Ook eerder verschenen artikelen beschrijven de meest uiteenlopende onderwerpen waarin een relatie gelegd kan worden naar de antroposfie, zoals:
- mens en maatschappij
- mensheid- en aarde-ontwikkeling
- antroposofische initiatieven
- land- en tuinbouw
- voeding en voedselkwaliteit
- opvoeding
- vaccinatie
- kunst
- onderwijs
- boekbesprekingen
- enz., enz.

terug naar hoofdpagina