Tijdschrift Kore

Stichting Kore brengt twee maal per jaar het tijdschrift 'Kore' uit. Begin september voor het najaarsprogramma en begin januari voor het programma voor de winter en het nieuwe voorjaar.

U kunt zich abonneren op het tijschrift Kore door minimaal E 12,- per jaar over te maken op banknummer NL55 INGB 000 5118108 van Stichting Kore, Delfzijlstraat 16, 6835CP Arnhem, onder vermelding 'Bijdrage tijdschrift Kore 20xx (graag jaartal invullen)'. Daar er op de bankafschriften geen adres vermeld wordt, zouden we graag uw volledige adres per e-mail ontvangen, anders weten we niet waar het blad naar toe gestuurd moet worden.
Nazendingen oude uitgaven: E6,- per tijdschrift.
We verzoeken u dringend om het abonnementsgeld voor 2021 voor half december 2020 over te maken, dan weten we hoeveel exemplaren er gedrukt moeten worden.

winter/voorjaar 2021
Begin januari zal de nieuwe uitgave van het Kore-tijdschrift bij de abonnementhouders op de mat vallen.

* In deze uitgave tijdschrift wordt veel verteld over Maria Magdalena in de volgende artikelen:
Maria Magdalena, een vrouwelijke bodhisattva en Wie is Maria Magdalena?
Daarnaast een artikel van Eduard Schuree, een tijdgenoot van Rudolf Steiner, met als thema: De ontwikkeling van Rudolf Steiner.

* Verder de rubriek 'Activiteiten' met daarin aankondigingen van lezingen en bijzondere bijeenkomsten

* De plaatsing van artikelen valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Kore. De auteurs blijven verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikelen.

* Een e-mail naar info@kore.nl met 'adressenbestand Kore' als 'onderwerp' is voldoende om een aantal malen per jaar een vooraankondiging en nieuwsbrief te ontvangen. Mocht u van e-mail adres veranderen, ontvangen wij daarvan graag bericht.

* Meer informatie is te vinden in de agenda van Stichting Kore in Arnhem

* Voor de lijst met homeopaten met een antroposofische achtergrond wordt verwezen naar Homeopaten en Praktijken

* De agenda van het Centrum voor Klassieke Homeopathie en Kunstzinnige Activiteiten en van Stichting Parzival in Zoetermeer en andere plaatsen

Ook eerder verschenen artikelen beschrijven de meest uiteenlopende onderwerpen waarin een relatie gelegd kan worden naar de homeopathie of antroposfie, zoals:
- mens en maatschappij
- mensheid- en aarde-ontwikkeling
- ervaringen met de homeopathie, met homeopathische of antroposofische initiatieven
- land- en tuinbouw
- voeding en voedselkwaliteit
- opvoeding
- vaccinatie
- kunst
- onderwijs
- boekbesprekingen
- enz., enz.

terug naar hoofdpagina