Tijdschrift Kore

Stichting Kore brengt twee maal per jaar het tijdschrift 'Kore' uit. Begin september voor het najaarsprogramma en begin januari voor het programma voor de winter en het nieuwe voorjaar.

winter/voorjaar 2018
* In deze uitgave treft u een impressie aan van het tweede deel van de voordrachten van Henk Gerbrands over het evangelie van Lukas. Dan het 7de deel van de incarnatiereeks van Rudolf Steiner en Ita Wegman en een actueel artikel over het zevenjarig ritme in relatie tot het karma.
* Hoewel de plaatsing van artikelen onder de verantwoordelijkheid valt van het bestuur van Stichting Kore, ligt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikelen bij de auteurs.
* Stichting Kore draait volledig op vrijwilligers die daarvoor geen vergoeding krijgen. Het bestuur wil graag een oproep doen aan iedereen die Kore een warm hart toe draagt, voor een bijdrage, hetzij persoonlijk, hetzij financieel d.m.v. een gift.
* Meer informatie is te vinden in de agenda van Stichting Kore in Arnhem
* Als u van e-mail adres verandert, zouden we het op prijs stellen wanneer u ons daarvan in kennis stelt. Een e-mail naar info@kore.nl met 'adressenbestand Kore' als 'onderwerp' is voldoende (hoewel u natuurlijk best de ontvanger de hartelijke groeten mag doen). U blijft dan een aantal malen per jaar vooraankondigingen ontvangen.


De agenda van het Centrum voor Klassieke Homeopathie en Kunstzinnige Activiteiten en van Stichting Parzival in Zoetermeer en andere plaatsen
De bereikbaarheid van Homeopaten en Praktijken

Ook eerder verschenen artikelen beschrijven de meest uiteenlopende onderwerpen waarin een relatie gelegd kan worden naar de homeopathie of antroposfie, zoals:
- mens en maatschappij
- mensheid- en aarde-ontwikkeling
- ervaringen met de homeopathie, met homeopathische of antroposofische initiatieven
- land- en tuinbouw
- voeding en voedselkwaliteit
- opvoeding
- vaccinatie
- kunst
- onderwijs
- boekbesprekingen
- enz., enz.

U kunt zich abonneren op het tijschrift Kore door minimaal E 12,- per jaar over te maken op gironummer NL55 INGB 000 5118108 van Stichting Kore, Delfzijlstraat 16, 6835CP Arnhem, onder vermelding 'Tijdschrift Kore'. Daar er op de bankafschriften geen adres vermeld wordt, zouden we graag uw volledige adres via e-mail ontvangen, anders weten we niet waar het blad naar toe gestuurd moet worden.
Nazendingen oude uitgaven: E7,50,-/tijdschrift.

terug naar hoofdpagina