Brochures

Stichting Kore heeft de volgende brochures uitgegeven:

Voeding die bij je past
Praktische voedingsadviezen vanuit een antroposofische achtergrond
Betsie Netten
Prijs: E 4,- (excl. verzendkosten)
Inhoudsopgave en Inleiding

Homeopathie als kans
Een beschouwing vanuit een antroposofische achtergrond
Ronald van Vierzen
Prijs E 3,- (excl. verzendkosten)
Inhoudsopgave en Inleiding

De brochures zijn af te halen bij Stichting Kore, tijdens activiteiten of consulten, of zijn te bestellen door de prijs + E 2,25 verzendkosten over te maken op gironummer 51.18.108 van Stichting Kore, Dijkstraat 84, 6828 JS Arnhem, onder vermelding van de titel.

Verbinding Waar leukemie en kwik elkaar ontmoeten
Anne-Corrien Groenen
prijs: E 9,50 (incl. verzendkosten)
De ziekte en het metaal worden met elkaar in verband gebracht vanuit de homeopathie en de antroposofie
U kunt deze scriptie bestellen op tel.nr. 036-5404485

terug naar hoofdpagina
terug naar Artikelen